Personlig udvikling

Udviklings samtaler

Uanset hvordan vi definere trivsel eller, hvilken form for præstationsoptimering vi taler om, starter og slutter det hele "mellem ørene". Så, hvordan du end vælger at vægte "faktorenes orden" og, hvad der er vigtigst for netop dig, vil bevidsthedsudvidelse og mentaltræning altid være en afgørende del af enhver udviklings og trænings sammenhæng.

For mig er det den væsentligste del. Sådan har jeg altid set på det og den erfaring deler jeg gerne ud af. "Princippet er indefra og ud".

Men fælles for os alle, byder tilværelsen på mange slags udfordringer livet igennem. og "I høj sø og lav sigtbarhed" er dit hjerte den bedste radar. Stabil, præcis og lige ved hånden. Færdigheder i brugen af dine intuitive indre navigationsinstrumenter er også en træningssag. Hvordan du kan træne den side af dine "life skills", kan vi spore os ind på i udviklings samtaler.

Udviklingssamtaler kan have mange formål og har altid et unikt udgangspunkt, nemlig dig og din specifikke situation. I hvilket omfang det jeg tilbyder kan bidrage til indfrielse af din målsætning, eller videre udvikling og trivsel, er ikke til at sige på forhånd. Og det kan heller ikke læses ud af floromvundne certifikater i glas og ramme. Jeg har beskæftiget mig med personlig vækst og udvikling hele mit liv, idet jeg voksede op i et hjem med dette fokus og altid selv har haft interessen. Men kemien imellem os vil, uanset evner og erfaring, være en afgørende faktor. Du må tage chancen og give det et forsøg. Dit næste skridt, er det første i resten af dit liv.


Ligesom med den fysiske træning, afklare vi sammen dit behov og skræddersyr et program til dig, hvad enten det er simpel mindfulness træning, målrettet præstationsoptimering til sport eller erhverv, stressreduktion, eller spirituel udvikling.


De 5 principper bag personlig integritet

Jeg arbejder grundlæggende ud fra den holdning, at personlig integritet er det eneste rigtige udgangspunkt for et stabilt stigende trivselniveau. De 5 basis principper for personlig integritet er enkle, men en uudtømmelig kilde til livslang læring. En vej til stadig dybere indsigt, erkendelse og mestring.

Mit virke som trivselkonsulent begyndte egentlig med et studie af begrebet FLOW og optimaloplevelsens psykologi. Altså den lykkefølelse vi oplever, når vi er intenst optaget af kreative og udfordrende aktiviteter. Når vi kombinere den viden med forståelse for basale emotionelle behovstrukturer og nervesystemets hierarkiske filtrering, fra simple kæmp/flygt - Hvile/fordøje respons, til pandelappernes komplekse kognitive rationaliseringer, kommer arbejdet med trivsel og udvikling til at handle mere om sande værdier og det, der virkelig "får dit hjerte til at synge", end om problematisering af omstændigheder vi alligevel ikke kan ændre på. Tankegodset er vigtigt, men følelsen tanken afføder, er der hvor energien ligger.

Biofeedback mentaltræning

Kvaliteten af den mentale process er afgørende for resultatet af enhver præstation!

Med computerstyret biofeedback kan du træne hjernen ligeså målrettet og konkret som kroppen, og se effekten sort på hvidt her og nu. Det er mindfulness gjort målbart!

Jeg blander ældgamle metoder med moderne teknik og får "det bedste af to verdener".

Computerstyret biofeedback udstyr kan idag måle selv helt små ændringer i sindstilstand meget nøjagtigt, på baggrund af den fysiske reaktion de afstedkommer. Et lyd- eller visuelt respons på pc fortæller dig om ændringen nu og her, og det feedback kan du bruge til at guide dig selv ind i en optimeret mental og fysisk tilstand. Hvad enten du skal være mere afspændt, mere fokuseret, eller meditere dybere.

Når indre kropslige reaktioner på en mental og emotionel process, som ellers er svære at mærke og forholde sig til, således bliver konkrete og målbare, bliver det muligt at arbejde effektivt og målrettet på et højere præstationsniveau. Præcis på samme måde, som med den fysiske træning. Hvad enten formålet er optimeret præstation, stress reduktion, eller det er for din egen personlige trivsel og velværes skyld. Hvilket i øvrigt er tre sider af samme sag.

Du kan arbejde på lige det niveau, der passer til dig og dit formål. Tage et lille kompakt system til hjemme og rejsebrug med i lommen, benytte app's til din Smartphone, eller bruge mere avanceret hjernescanning udstyr, med software til "skræddersyet" målrettet meditations og mentaltræning. Enten som pc-spil styret ved tankens kraft, eller lydfiler til træning med lukkede øjne.

Også rent kognitive evner og IQ kan naturligvis trænes og måles på pc.

Mentaltræningen kan have mange forskellige formål og fordele. Her er nogle af dem:

  • Stress håndtering og restitution efter sygdom eller udbrændthed

  • Optimering af præstations evne og fokus

  • Større alment velvære og ro i hverdagen

  • Styrket immunforsvar og hurtigere restitution efter fysisk udfoldelse

  • Lettere adgang til kreative og intuitive evner

  • Mere personligt flow til udfoldelse af dit potentiale

Billedet her viser hvordan du med et simpelt biofeedback apparat, på ca 12 minutter kan sænke spændings niveauet i krop og sind, ganske betragteligt. Samtidig giver det mulighed for helt målrettet træning, idet du kan dokumentere og sammenligne dine resultater fra gang til gang.

Priser:

Mentaltræning og udviklings samtaler pr. time 650 kr.